PHYSIOLOGY
DR. VIMALAH DEVI GENGATHURAI
SR. ASSOC. PROF. DR. USHA KUMARI
DR. NG CHIN THENG
ANATOMY
PROF. DR. R. ARULMOLI
DR. MAR MAR WAI
DR. JAGADEESH DHAMODHARAN
DR. PARTHIBAN GOVINDARAJOO
DR. VICTOR A. DAVID ALEXANDER
MS. NORMAH BINTI ABD JAMIL
MR. ASWINPRAKASH SUBRAMANIAM
MS RANI SAKARAN
BIOCHEMISTRY
SR. ASSOC. PROF. DR. KHIN MAR AYE
PROF. LALITHA PATTABHIRAMAN
ASSOC. PROF. DR. UMA SANKAR AKULA
ASSOC. PROF. DR. ROHINI KARUNAKARAN
DR. SRIDEVI VISVANATHAN
DR. M. BALA SUNDARAM
DR. SAM ANNIE JEYACHRISTY
MS. SHALINI KRISHNAN
PHARMACOLOGY
DR. SUTHA DEVARAJ
DR. SUPRAVA DAS
DR. NAZMUN NAHAR ALAM
MICROBIOLOGY
MS. SHANDRA DEVI A/P BALASUBRAMANIAM
SR. ASSOC. PROF. DR. ARUN KUMAR ADHIKARY
PROF. DR. P.K.RAJESH
DR. TAHMINA MONOWAR
DR. KOMATHI SELVARAJAH
PATHOLOGY
SR. ASSOC. PROF. DR. BHARATHI SENGODAN
ASSOC. PROF. DR. MATIULLAH KHAN
DR. URMILA BANIK
DR. AYE AYE TUN